Ung som gammal

Ung som gammal

Oavsett hur gamla vi är så hjälper läsning oss att utvecklas och att hålla kvar vår förmåga att minnas och vara kreativa. Men även hos den som har demens eller Alzheimers är läsning en viktig sysselsättning. Precis som hos barn skänker högläsning lugn, gemenskap och trygghet för den som är dement. Det är också som för barn att formen och situationen kring högläsningen spelar roll.

Minnen väcks

Hos den som är dement eller har Alzheimers kan högläsning vara ett sätt att väcka gamla minnen till liv igen. Men också tankar och känslor kan komma fram, som man kanske inte trodde att den sjuke hade möjlighet till att känna. Hur högläsningen ger rofylldhet beskriver Vårdguiden 1177 och att den stannar kvar hos den som blir läst för. Det kan bara konstateras att böckernas värld är fantastisk som kan påverka människors hjärnor under hela livet.

Läsningen blir ett sätt för den som är sjuk att vara med och vara delaktig. En person som är dement får ofta problem med självförtroendet och därför är det viktigt att uppskatta och ta till vara på den som är sjuk. Ofta förstår demenssjuka mer än vad vi tror, även om de slutat att prata. Högläsning blir ett sätt att ta till vara på det friska som finns kvar i personen.

Anpassa boken efter publiken

Som med barn är det dock viktigt att anpassa böckerna man läser för den som är dement eller har Alzheimers. Att välja en bok som är lättläst kan göra att den som är sjuk får ut mer av lässtunden och kan vara med och diskutera. Men att välja en klassiker som var populär när vårdtagaren var ung kan också ha effekt. Det gäller att anpassa sig efter sin publik.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

writers