Läsning ger superkrafter

Läsning ger superkrafter

Det barn som läser mycket växer upp till en person med stort och varierat ordförråd. Barnet kommer också att få goda kommunikationskunskaper tack vare läsningen. Att kliva in i böckernas värld innebär inte bara ett förnöjsamt tidsfördriv utan att lära för livet. Läser vi för våra barn ger vi barnet möjlighet att förstå språket på ett djupare plan. Barnet får en bättre förmåga att utveckla sitt logiska tänkande och kan koncentrera sig bättre. Det verkar kanske som en stor order att fylla med bara lite vanlig läsning och högläsning men möjligt. Men det hänger på oss vuxna som finns i barnets närvaro, både i skola och i hemmet.

Läsning ger verktyg för livet

Vad är det då i själva läsningen som ger alla dessa fantastiska egenskaper? Vid högläsning blir barnet bättre på att uttrycka känslor. Barnet “ser” hur karaktärerna i berättelserna är emot varandra och blir då bättre på att kommunicera. Men även vad som sker under själva lässtunden är viktigt för hur barnets kommunikationsförmåga utvecklar sig. Så är du som förälder positiv eller är du negativ? Det påverkar barnet.

Vill du ha fler skäl till varför boken eller barnboken är viktig bör du kolla på Barnboksakademin. De har listat 17 skäl till varför bokens eller barnbokens varande är viktiga att bevara.

Det abstrakta blir greppbart

Det barn som läser lär sig att översätta det som händer i boken till sitt eget liv. Det innebär att det utvecklar det logiska tänkande och lättare kan förstå abstrakta situationer. Hjärnan bearbetar informationen, må den så vara logisk, humoristisk eller om det är kunskap så utvecklas barnets förmåga under läsningen.

Att läsa erbjuder även barnet nya situationer som hen kan använda själv i vardagen, de kan gå tillbaka till situationen de läst om utgå från hur till exempel karaktärerna reagerade. Barnet kanske ska lära sig att sova själv i det egna rummet och då kan en bok som tar upp att sova själv ge barnet kunskap och tryggheten de behöver. Läsningen kan på så vis ge trygghet och närhet i familjen. Läser föräldrar eller mor- och farföräldrar för sina barn eller barnbarn skapar det ett band av närhet samtidigt som läsningen erbjuder spänning, mystik och okända situationer som kan återkopplas till det egna livet.

Det barn som tidigt ges möjligheten att läsa, får god läskunnighet är troligare att studera vidare vid en högre utbildning i vuxen ålder samt att lyckas vid examen. Läsförmåga kan också kopplas ihop med låga eller höga löner. Den som har en god läsförmåga är troligare att ha en hög inkomst än den som har en låg läsförmåga. Grunden till läsningen kan läggas tidigt men ska vara lustfylld och positiv för barnet så att det får en lugn och trygg stund antingen på egen hand eller med en vuxen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

writers